„BÞLGARSKI RAY”

Наем на цялата къща:

                   Цена на ден за наемане на цяла къща за дните петък и събота - 350 лв.

Цена на ден за наемане на цяла къща за дните от Неделя до Четвъртък - 350 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

При договаряне плащане на 50% чрез банков превод и 50% на място при пристигането.

Данни за банковата транзакция

Титуляр : Тодор Пенев

IBAN : BG86 UNCR 70001523252669